Scientia in educatione

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky.

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do databáze ERIH.

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování. Editoři, autoři i recenzenti se řídí principy Publication Ethics and Malpractice Statement.


Vol 7, No 1 (2016): Vol. 7, No 1 (2016)

Celé číslo

Ke stažení a nebo ke čtení PDF

Obsah

Výzkumné stati

Sémantický diferenciál jako jedna z možností zkoumání postojů k chemii u žáků druhého stupně základních škol PDF
Milan Kubiatko
Matematické sebehodnocení žáků a žákyň ve 4. a 8. ročníku ZŠ PDF
Irena Smetáčková
Chemické úlohy se školními měřicími systémy: motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách PDF
Petr Šmejkal, Marek Skoršepa, Eva Stratilová Urválková, Pavel Teplý
Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku PDF
Eva Trnová, Tomáš Janko, Josef Trna, Karolína Pešková
Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad PDF
Zbyněk Vácha, Tomáš Ditrich