Pedagogika

O časopisu Pedagogika

IssueČasopis Pedagogika vychází od roku 1951 jako odborný časopis věd o vzdělávání a výchově respektující aktuální požadavky na kvalitu vědeckého publikování. Původně byl vydáván ministerstvem školství, brzy přešel pod Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV. Od roku 1994 je vydáván Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Časopis Pedagogika je zařazen do mezinárodních vědeckých databází DOAJ, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich’s. V roce 2014 byla Pedagogika opětovně zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
 
Časopis Pedagogika přispívá k rozvoji vědeckého poznání v pedagogice a ke kultivaci profesních názorů (viz profil časopisu). Činí tak skladbou a zaměřením příspěvků, vysokými nároky na ně kladenými a respektováním etických principů publikování.
 
V časopise jsou publikovány recenzované vědecké studie, diskusní příspěvky k aktuálním tématům a recenze odborných publikací včetně analytických zpráv o důležitých událostech v odborné komunitě. Pedagogika uveřejňuje následující typy vědeckých studií: teoretické, historické, přehledové, metodologické, výzkumné. Pedagogika vychází čtyřikrát ročně. Zpravidla jedno číslo bývá monotematické.

ISSN: 0031-3815 (print), 2336-2189 (online)
Webové stránky časopisu: www.pedcas.cz
Stránky redakčního systému: www.scied.cz/index.php/pedagogika/index

Oznámení

 

Přechod na nový redakční systém Pedagogiky (OJS)

 

Prosíme všechny autory a recenzenty, aby se zaregistrovali do našeho nového redakčního systému Pedagogika OJS. Systém OJS bude sloužit nejen ke snadnější práci s Vašimi příspěvky, ale pomůže také zefektivnit celkové fungování časopisu. Prosíme využijte proto možností registrace (vpravo nahoře) a vkládejte své články elektronicky, prostřednictvím tohoto systému. Redakční systém je v současné době v přípravě, aktuální informace zatím stále hledejte na hlavní stránce časopisu www.pedcas.cz. Děkujeme.

 
Publikováno: 2015-01-18 Více...
 
Více oznámení...